Prof. Dr.HASAN KURTARAN
MEKANİK
1008
hasan @ adanabtu.edu.tr
Prof. Dr.NAGHDALI CHOUPANI
MEKANİK
nchoupani @ adanabtu.edu.tr
Doç. Dr.NAİME FİLİZ ÖZDİL
ENERJİ
2191
fozdil @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.ABDURRAHİM DAL
MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ
adal @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.ALİ SAKİN
OTOMOTİV
asakin @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.ASLI ABDULVAHİTOĞLU
OTOMOTİV
2187
aabdulvahitoglu @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.CEM BOĞA
MEKANİK
2188
cboga @ adanabtu.edu.tr
Doç. Dr.CİHAN YILDIRIM
TERMODİNAMİK
2189
ycihan @ adanabtu.edu.tr
Doç. Dr.GÖKHAN TÜCCAR
OTOMOTİV
2139
gtuccar @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.MUSTAFA KILIÇ
TERMODİNAMİK
2140
mkilic @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.TURAL TUNAY
ENERJİ
2192
ttunay @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. ALPARSLAN TOPCU
MEKANİK
atopcu @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. ATAKAN TANTEKİN
ENERJİ
atantekin @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. HULUSİ DELİBAŞ
-
hdelibas @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. HÜSEYİN EMRE ÖZGÜR
MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ
2182
heozgur @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. İSMAİL AKTİTİZ
-
iaktitiz @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. KEMAL ARSLAN (ÖYP)
MEKANİK
karslan @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. Dr.NAZIM KURTULMUŞ
TERMODİNAMİK
2045
nkurtulmus @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. VOLKAN KORKUT
-
2183
vkorkut @ adanabtu.edu.tr

      
Doktor Öğretim Üyesi ABDURRAHİM DAL
MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ
adal @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.ALİ SAKİN
OTOMOTİV
asakin @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. ALPARSLAN TOPCU
MEKANİK
atopcu @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.ASLI ABDULVAHİTOĞLU
OTOMOTİV
2187
aabdulvahitoglu @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. ATAKAN TANTEKİN
ENERJİ
atantekin @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.CEM BOĞA
MEKANİK
2188
cboga @ adanabtu.edu.tr
Doç. CİHAN YILDIRIM
TERMODİNAMİK
2189
ycihan @ adanabtu.edu.tr
Doç. Dr.GÖKHAN TÜCCAR
OTOMOTİV
2139
gtuccar @ adanabtu.edu.tr
Prof. HASAN KURTARAN
MEKANİK
1008
hasan @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. HULUSİ DELİBAŞ
-
hdelibas @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. HÜSEYİN EMRE ÖZGÜR
MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ
2182
heozgur @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. İSMAİL AKTİTİZ
-
iaktitiz @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. KEMAL ARSLAN (ÖYP)
MEKANİK
karslan @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.MUSTAFA KILIÇ
TERMODİNAMİK
2140
mkilic @ adanabtu.edu.tr
Prof. NAGHDALI CHOUPANI
MEKANİK
nchoupani @ adanabtu.edu.tr
Doç. Dr.NAİME FİLİZ ÖZDİL
ENERJİ
2191
fozdil @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. NAZIM KURTULMUŞ
TERMODİNAMİK
2045
nkurtulmus @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.TURAL TUNAY
ENERJİ
2192
ttunay @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. VOLKAN KORKUT
-
2183
vkorkut @ adanabtu.edu.tr

-
Arş. Gör. HULUSİ DELİBAŞ
hdelibas @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. İSMAİL AKTİTİZ
iaktitiz @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. VOLKAN KORKUT
2183
vkorkut @ adanabtu.edu.tr
ENERJİ
Doç. Dr.NAİME FİLİZ ÖZDİL
2191
fozdil @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. ATAKAN TANTEKİN
atantekin @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.TURAL TUNAY
2192
ttunay @ adanabtu.edu.tr
MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ
Arş. Gör. HÜSEYİN EMRE ÖZGÜR
2182
heozgur @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.ABDURRAHİM DAL
adal @ adanabtu.edu.tr
MEKANİK
Prof. Dr.HASAN KURTARAN
1008
hasan @ adanabtu.edu.tr
Prof. Dr.NAGHDALI CHOUPANI
nchoupani @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. ALPARSLAN TOPCU
atopcu @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. KEMAL ARSLAN (ÖYP)
karslan @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.CEM BOĞA
2188
cboga @ adanabtu.edu.tr
OTOMOTİV
Doktor Öğretim Üyesi Dr.ALİ SAKİN
asakin @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.ASLI ABDULVAHİTOĞLU
2187
aabdulvahitoglu @ adanabtu.edu.tr
Doç. Dr.GÖKHAN TÜCCAR
2139
gtuccar @ adanabtu.edu.tr
TERMODİNAMİK
Arş. Gör. Dr.NAZIM KURTULMUŞ
2045
nkurtulmus @ adanabtu.edu.tr
Doç. Dr.CİHAN YILDIRIM
2189
ycihan @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.MUSTAFA KILIÇ
2140
mkilic @ adanabtu.edu.tr