ARAŞTIRMA PROJELERİ

Dr.  Öğr. Üye. Aslı ABDULVAHİTOĞLU, İplikhane Pamuk Teleflerinden Etil Alkol Elde Edilebilirliğinin Araştırılması (2017 - Devam Ediyor)

Doç. Dr. Naime Filiz ÖZDİL, Arş. Gör. Atakan TANTEKİN, Kojenerasyon ile enerji üretiminde ekserji ve ekserjiekonomik performans analizi (2017 - Devam Ediyor)

Arş. Gör. Dr. Fatih DARICIK, Nano Partikül Katkılı E-cam lifi/epoksi Kompozit Malzemelerin Yorulma Davranışları (2017 - Devam Ediyor)

Dr. Öğr. Üye. Kerimcan ÇELEBİ, Arş Gör. Dr. Fatih DARICIK, Tabakalı Kompozit Malzemelerin Çok Yüksek ve Çok Düşük Sıcaklıklarda Kırılma Davranışları, Proje No: 16103006 (2016)

Dr. Öğr. Üye. Mustafa KILIÇ, Biyolojik Sistemlerde Isı Transferinin ve Akış Özelliklerinin Farklı Tipte Nano Akışkanlar ve Çarpan Akışkan Jet Kullanılarak İncelenmesi (2016)

Doç. Dr. Naime Filiz ÖZDİL, Arş. Gör. Atakan TANTEKİN, Akışkan Yataklı Kömür Kazanı Buhar Üretim Tesisinde Enerji ve Ekserji Analizi (2016)

Doç. Dr. Naime Filiz ÖZDİL, Arş. Gör. Dr. Fatih DARICIK, TR62 Çukurova Bölgesi Boru Basınç Test ve Eğitim Merkezi (2015)

Dr. Öğr. Üye. Tural TUNAY, Kara Taşıtları Etrafında Oluşan Akış Yapısının Karakteristik Özelliklerine Taşıtın Sapma Açısının Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi (2015)

Dr. Öğr. Üye. Aslı ABDULVAHİTOĞLU, Karpuz Çekirdeğinden Yağ Çıkartılması ve Biyoyakıt Üretilebilirliğinin Araştırılması (2014)

Dr. Öğr. Üye. Mustafa KILIÇ, Experimental and Numerical Investigation of Cooling of Air and Heated Surface by Using Transpiration Cooling (2014)

Dr. Öğr. Üye. Mustafa KILIÇ, Çok Yüksek Isı Akısına Sahip Elektronik Devre Elemanlarından Oluşan Isı Transferinin; Çarpmalı Akışkan Jetler ve Farklı Geometride Akış Yönlendiriciler Kullanılarak İyileştirilmesinin Sayısal Olarak İncelenmesi (2014)

Arş. Gör. Dr. Fatih DARICIK, Adana BTÜ İleri Teknolojiler Merkezi Ar-Ge Laboratuvarı (İLTEM), DPT - 2014K120120 (2014)

Arş. Gör. Alparslan TOPCU, Katı Oksit Yakıt Pillerinde (KOYP) Kullanılan Metalik İnterkonnektör Plakaların Toz Metalurjisi (T/M) Yöntemiyle Üretimi ve Performans Değerlendirmeleri TÜBİTAK 1001, Proje No:114M502 (2014)

Dr. Öğr. Üye. Kerimcan ÇELEBİ, Eksenel zorlanmış, kesiti homojen olmayan piezoelektrik bir çubuğun titreşim analizi, OKÜBAP-2013-PT3-022 (2013)

Dr. Öğr. Üye. Mustafa KILIÇ, Çarpmalı Akışkan Jetlerle Kanal İçine Yerleştirilmiş Elemanlardan Konveksiyonla Olan Isı Transferinin Sayısal ve Deneysel Olarak incelenmesi, TÜBİTAK 1002 (2013)

Dr. Öğr. Üye. Aslı ABDULVAHİTOĞLU, Bir Dizel Motorda Defne Meyvesinden Üretilen Biyodizel Yakıt Karışımlarının Performans ve Eksoz Emisyonları Karakteristiklerinin Belirlenmesi (2011)

Dr. Öğr. Üye. Kerimcan ÇELEBİ, Malzeme ve Enerji Laboratuarı Alt Yapı Projesi, Proje No: AYP.2011.002 (2011)

Arş. Gör. Dr. Fatih DARICIK, Delaminasyon Hasarının Tabakalı Kompozit Malzemelerin Mekanik Davranışı Üzerine Etkisi (2011)

Dr. Öğr. Üye. Kerimcan ÇELEBİ, Bir firma tarafından üretilen otobüslerin yan panellerinde üretim sonrası ortaya çıkan ondülasyon probleminin minimize edilmesi veya tamamen ortadan kaldırılması (2005)

Doç. Dr. Naime Filiz ÖZDİL, Montaj Akış Kartı Projesi, Temsa Global (2004)