Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  Araştırma Alanları  Yüksek Lisans Öğrencisi  Doktora Öğrencisi Enerji

Doç. Dr. Naime Filiz ÖZDİL
Enerji ve Ekserji Analizleri
Yenilenebilir Enerji
Akışkanlar Mekaniği (Dış Akışlar) 
Meltem ÇALIŞKAN
Kerimcan ZEREYALP
Sevde ERTÜRK
Nuri YÖNET
Dr. Öğretim Üyesi Tural TUNAY Aerodinamik
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
-

MekanikProf. Dr. Hasan KURTARAN 
Bilgisayar Destekli Tasarım
Sonlu Elemanlar Analizi
Uçak ve Havacılık Yapıları
Abdurrahman Furkan GÜLBAŞ
Gözde EKMEKÇİ
Utku Mehmet DOĞUKAN


-

Prof. Dr. Naghdali CHOUPANI
Kırılma Mekaniği
Gelişmiş Malzemeler
Mekanik Dizayn
Nevin KARADENİZ -

Dr. Öğretim Üyesi Cem BOĞA
Şekil Değiştirebilen Cisimler Mekaniği
Sonlu Elemanlar Analizi
Mekanik Titreşimler
Volkan GEZGİNCİ
Cihangir Fırathan BALCI

-
Otomotiv

Doç. Dr. Gökhan TÜCCAR
İçten Yanmalı Motorlar
Alternatif Yakıtlar
Taşıt Teknolojisi
Evrim TÜRE
Mehmet Can BİLEN
Mehmet KALE
Anıl ERKAN
Dr. Öğretim Üyesi Aslı ABDULVAHİTOĞLU Alternatif Enerji Kaynakları
İçten Yanmalı Motorlar
Ali KANDEMİR
Duygu DURDU KOÇ
-

Dr. Öğretim Üyesi Ali SAKİN
Çok Fazlı Türbülanslı Akışlar
Partikül Dinamiği
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD)
-
-Termodinamik

Doç. Dr. Cihan YILDIRIM
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
Güneş Enerjisi
Tuzsuzlaştırma

Arda ENGİN

-

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa KILIÇ
Isı Transferi
Termodinamik
Akışkanlar Mekaniği
Mine EFEOĞLU
Mehmet Hayrullah SEÇTİ
Hüseyin AYDIN
Selçuk ZENBİLCİ
Makine Teorisi ve Dinamiği Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahim DAL Rotor Dinamiği
Mekanik Titreşimler
Makine Dinamiği
- -