Makine Mühendisliği mekanik, enerji, termodinamik, akışkanlar mekaniği, otomotiv,imal işlemleri, makine teorisi ve dinamiği gibi alt disiplinleri içeren en eski ve en geniş mühendislik disiplinlerinden biridir. Makina mühendisliği mekanik sistemlerin analiz, tasarım, simülasyon ve üretimini gerçekleştirmek için doğa ve uygulamalı bilimlerin prensiplerini uygular. Makine mühendisleri bir uçağın motorundan bir otomobilin süspansiyonuna kadar neredeyse bütün insan yapımı ürün ve sistemlerin üretiminde rol oynarlar. Bu nedenle makine mühendisleri makine imalatı, otomotiv, savunma sanayi, tekstil ve uçak gibi bütün endüstri kollarında istihdam edilebilirler.

Makine mühendisliği lisans programı öğrencilerine aşağıdaki becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır:

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mühendislik problemlerine uygulayabilmesi.
  2. Mühendislik problemlerini tanımlayıp, formüle edebilmesi ve çözebilmesi.
  3. Belirli bir amacı sağlaması için mekanik sistemler tasarlaması.
  4. Takım çalışması yürütebilmesi.
  5. Yazılı ve sözlü iletişim kurabilmesi.
  6. Yaratıcı çözümler üretebilmesi.
  7. Deney düzeneği tasarlama, deney yapma ve sonuçlarını doğru analiz etme yetenekleri olması.
  8. Bir makine mühendisinin profesyonel ve etik sorumluluklarını kavramış olması.
  9. Mesleği ile ilgili konularda liderlik özelliklerine sahip olması.